آخرین خبرها
خانه / فرم و مستندات

فرم و مستندات

نمونه قرارداد رنگ آمیزی

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل 12 کیلو بایت تعداد صفحات 4 برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد رنگ آمیزی شامل 14 ماده در 4 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد فروش اقساطی

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل 14 کیلو بایت تعداد صفحات 6 برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد فروش اقساطی شامل 22 ماده در 6 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد کانال کشی کولر

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل 14 کیلو بایت تعداد صفحات 4 برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد کانال کشی کولر شامل 9 ماده در 4 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد لوله کشی گاز

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل 30 کیلو بایت تعداد صفحات 9 برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد لوله کشی گاز شامل 15 ماده در 9 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد مشاركت مدنی خصوصی

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل 14 کیلو بایت تعداد صفحات 5 برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد مشاركت مدنی خصوصی شامل 25 ماده در 5 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل 22 کیلو بایت تعداد صفحات 10 برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان شامل 10 ماده در 10 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک …

بیشتر بخوانید »

نمونه ضمانت نامه پیش پرداخت

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل 10 کیلو بایت تعداد صفحات 2 برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه ضمانت نامه پیش پرداخت شامل 2 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل

بیشتر بخوانید »

نمونه ضمانت نامه حسن انجام کار

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل 10 کیلو بایت تعداد صفحات 2 برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه ضمانت نامه حسن انجام کار شامل 2 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد اجـاره سالن

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل 12 کیلو بایت تعداد صفحات 2 برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد اجـاره سالن شامل 2 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد پیمان مدیریت

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل 29 کیلو بایت تعداد صفحات 17 برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد پیمان مدیریت شامل 22 ماده در 17 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل 11 کیلو بایت تعداد صفحات 3 برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا شامل 10 ماده در 3 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد چاپ كتاب

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل 9 کیلو بایت تعداد صفحات 2 برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد چاپ كتاب شامل 12 ماده در 2 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد خدمات نظارتى

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل docx حجم فایل 13 کیلو بایت تعداد صفحات 2 برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد خدمات نظارتى شامل 8 ماده در 2 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد ساخت قالب

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل docx حجم فایل 11 کیلو بایت تعداد صفحات 2 برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد ساخت قالب شامل 6 ماده در 2 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد كار معین و مدت محدود

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل docx حجم فایل 11 کیلو بایت تعداد صفحات 2 برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد كار معین و مدت محدود شامل 9 ماده در 2 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد گچ کاری

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل docx حجم فایل 14 کیلو بایت تعداد صفحات 5 برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد گچ کاری شامل 11 ماده در 5 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد مشاركت مدنی

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل docx حجم فایل 19 کیلو بایت تعداد صفحات 8 برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد مشاركت مدنی شامل 32 ماده در 8 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد اجاره یك دستگاه آپارتمان تجاری

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل docx حجم فایل 12 کیلو بایت تعداد صفحات 3 برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد اجاره یك دستگاه آپارتمان تجاری شامل 3 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل docx حجم فایل 16 کیلو بایت تعداد صفحات 4 برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه شامل 15 ماده در 4 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد پارتیشن

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل docx حجم فایل 15 کیلو بایت تعداد صفحات 5 برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد پارتیشن شامل 11 ماده در 5 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل

بیشتر بخوانید »